Bebekte Koroid Pleksus Kistinin Riskleri Nelerdir?

Koroid pleksus kisti, beyin omurilik sıvısının üretildiği koroid pleksus bezinde oluşmaktadır. Gebeliklerin %2’sinde görülmekle beraber gebeliğin 28. haftasında yok olması beklenir.

Koroid Pleksus Kisti Kaybolmazsa Ne Olur?

Koroid pleksusda meydana gelen kist, gebelerin 6-7. haftalarında yapılan ultrason muayenesinde görülmektedir. gebeliğin 9-10. haftalarında ise beynin iki yarım küresi arasındaki boşluğun %70-75 kadarını kapladığı görülür. Gebeliğin devam ettiği 28. haftaya kadar kistin küçülerek yok olması beklenir.


Anne karnındaki bebekte gelişmiş Koroid Pleksus Kisti

Gebeliğin devam ettiği haftalarda, fetüsün kistik durumunun hala var olması durumunda bebeğin doğum sonrasında kromozom bozukluğuna sahip olacağının göstergesidir.

Gebelik boyunca belli zamanlarda yapılan tarama testlerinde, fetüsün kromozom sayısı ölçülmektedir. Tarama testlerinin yanlış pozitif çıkma ihtimali ise %5-10 arasında değişmektedir. Koroid pleksus kisti olup tarama testlerinde pozitiflik çıkmamış gebelerde 28. hafta beklenir. Tarama testlerinin pozitif olduğu ve kistin varlığı söz konusu ise, bebeğin kromozom sayısını net verecek olan amniyosentez işlemine yönlendirilir. 

Kist, fetüs üzerinde kromozom bozukluklarına ve çoğunlukla Trizomi 18 geninin bozukluğu görülmektedir. Trizomi 18’e sıklıkla eşlik eden Trizomi 21 ve Trizomi 13 gen bozuklukları da oluşmaktadır. Fetüsteki gen bozuklukları, bebeğin doğum sonrasında yaşamsal fonksiyonlarında aksaklıklar, organların yapısında defektler, anatomisinde değişimlere sebep olabilmektedir. 

Koroid Pleksus Kisti Geçmeyen Var

Gebelikte 9. haftadan itibaren net bir şekilde görüntülenebilen koroid pleksus kisti, gebeliklerin %2-3 ünde görülebilmektedir. Annenin yaşı, gebelikte kullandığı ilaçlar, radyasyona maruz kalıp kalmaması ve anne-baba akrabalarında gen bozukluğu olup olmadığı durumu kist oluşumunda basamak oluşturmaktadır. Koroid pleksus kist oluşumundan kaynaklı gen bozuklukları ailede olup olmamasıyla araştırma yapılmalıdır. 1inci kuşak 2nci kuşak araştırmalarının da yapılması gebelikte fayda sağlayacaktır. 

Ayrıntılı öyküsü alınan gebe için gerekli zamanlarda tarama testleri yapılır. Gebeliğin devam ettiği 28. haftada bebeğin kafa tası ve beyin gelişimi de devam etmektedir. Beyin gelişimi ile koroid kist zaman içinde o vakte kadar küçülerek kaybolması beklenir. Kaybolmayan kistler için, tarama testlerinde gen bozukluğunu işaret eden bulgular var ise amniyosentez (bebeğin içinde bulunduğu kese suyundan bir miktar alınıp incelenmesi) yapılması uygun görülür. 

Amniyosentez, bebeğin kromozom sayısının net bir şekilde belirlendiği inceleme yöntemidir. Gebeden alınan 10 ml amniyon mayi ile inceleme yapıldıktan sonra sonuca göre hareket edilir. 

Koroid Pleksus Kisti Geçmezse Ne Olur? Tehlikeli Midir?

Anneye amniyosentez yapılmadan önce durum açıklanmalıdır. Açıklanması gereken durumlar:

  • Tarama testleri pozitif geldiği ve bebekte koroid kisti olduğu için bu işlem yapılmakta.
  • Amniyosentez sonrasında kromozom anomalisi çıkarsa bebeğin, annenin isteği ile yaşamına son verilebilir. 
  • Bebeği her ne şekilde olursa olsun dünyaya getirmek istiyor mu?
  • Bebekte oluşacak kromozom anomalisinde vücutta ve organlarda fonksiyon kayıpları ya da defektler olacaktır. Bebek yaşadığı sürece çok özel bir bakım ve tedavi gerekecektir. 
  • Anne, bebek ve kendisi için özel bakımı üstlenecek sorumluluğu alabilecek mi?


Koroid Pleksus Kisti

Kist görülen vakalarda %90-91 oranında iyileşme sağlamıştır. Fakat iyileşme olmayan gebeliklerde ise anne kendi isteği ile bebeği dünyaya getirmek istemez ise doktor heyeti tarafından tüm raporlar ve anne incelenir, karar verilir. Anne bebeğini dünyaya getirmek ister ise, rutin doktor kontrolüne devam eder. Koroid pleksus kisti olan bebeklerde görülecek sorunlar ise;

  1. Kalp problemleri: %15-20 oranında görülen bu problem, kalbin odacıkları arasında defektler olması durumudur. Ventriküller arası defekt ya da atriyum – ventrikül arası defekttir. Kalbin böyle bir yapıya sahip olması, kan pompalama görevinde bozukluğa ve kalbin temiz kan ile kirli kanı birbirine karıştırmasına neden olacaktır. 
  2. Santral sinir sistemi problemleri: Beyin yarım küreleri arasında bulunan ventrikül boşluğunda genişlemeler ve hidrosefali (beyinde su toplanması) görülebilir. 
  3. Böbreklerde çok sayıda kistik yapıya rastlanabilir. (Multikistik Ren)
  4. Omfalosel: Bağırsakların, örtülü olduğu zardan çıkıp göbek kordonun yanından çıkmasıdır. 
  5. Ekstremitelerde (Kol ve bacaklarda) çarpıklık olabilmektedir. 

Trizomi 18’e eşlik eden Trizomi 21 ve Trizomi 13 gen bozuklukları ile görülebilecek fonksiyonel bozukluklar artmaktadır. Onarılabilecek defektler bebeğin bir süre gelişimi tamamlandıktan sonra ameliyat ile onarılmaya çalışılır. Ortaya çıkan anomaliler, bebeğin büyüme ve gelişmesi ile düzelebilecek problemler olmadığı bilinmelidir. 


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...
Yorum ekle