Omurilikte Kist Nasıl Tedavi Edilir? Omurilik Kisti Ameliyatı

Beynin beslenmesi ve atıkların uzaklaştırılmasında görevli olan beyin omurilik sıvısı bir kılıf içerisinde omurların arasından geçerek beyne ulaşır. Beyindeki metabolik atıklar bu yolla uzaklaştırılmış olur.

Beyin Omurilik Sıvısının bir kapsül içerisinden beyne omurgalar arasından geçer. Belli bir basınca sahip olan BOS, sıvının geçtiği kapsül içerisinde bir kesenin oluşması ve basıncının artması en önemlisi de omurganın içini tamamen kaplayıp tıkanıklıklara neden olabilir. 

Omurilik Kisti

BOS’ un geçtiği omurlar arasındaki boşlukta, araknoid zara benzer yapıyla çevrili içerisinde BOS benzeri sıvı bulunduran ve zamanla büyüme gösteren dokulardır. 

Beyin omurilik sıvısının görevi, beyindeki beslenmeyi sağlamak, beslenme sonucunda ortaya çıkan metabolik atıkların uzaklaştırılması ve iletimde görevlidir. Bu işlemleri yaparken emilim yapılıyor olmalı ve belli bir basınçta kendini tutmalıdır. Basıncın artması ya da azalması belli başlı nörolojik belirtilere neden olacaktır. 

Omurlar arasındaki BOS’ un geçtiği kapsülde meydana gelen kist ise zamanla beslenecek ve büyüme eğilimi gösterecektir. Belirtiler önemsenmediği durumlarda Kranial basınç artacak, tıkanma ile birlikte de beyin beslenemez, atıkları uzaklaştıramaz duruma gelecektir. 

Omurilik Kisti Belirtileri

Omurilik içerisinde varlık gösteren kistler nadir olarak gözlemlenmektedir. Belirtileri ise genel anlamda;

 • İdrar yapmada zorluk
 • Yürümede zorlanma
 • Babinski refleksinde bozulma
 • Karın cilt reflekslerinde negatiflik söz konusudur. 
 • Kuvvet kaybı
 • Kol ve / veya bacaklarda hissizlik
 • Şiddetli ve ağrı kesicilerle bile hafiflemeyen kol, omuz ve boyun ağrıları
 • El parmaklarında şekil bozulmaları 
 • Baş ağrıları : Kistin beyin omurilik sıvısı içerisindeki tutulumundan dolayı kafa içi basıncı artmıştır ve beyni etkileyen bu basınç ise ağrı oluşturmaktadır. 

Omurilik Kisti Tedavisi – Omurilik Kisti Ameliyatı

Belirtiler ile doktora başvuran hastalarda, ayrıntılı kan tahlilleri ve MR görüntüleme yöntemi ile omurilik kisti saptanır. Takibini yapan doktorun Beyin Cerrahı olması gerekmektedir. 

Sırt, omuz ve boyun ağrıları nedeniyle kişiye kuvvetli ağrı kesiciler verilmektedir. Medikal tedavinin yanı sıra alternatif olarak, milimetrelik iğneler ile akapunktur tedavisi, fizik tedavi önerilmektedir. Kişinin kesinlikle ağır kaldırmaması, vücut postürüne dikkat etmesi de diğer bir husustur. 

Omurilik tedavisi cerrahi olabilmesi için, kistin bulunduğu bölge çok önemlidir. Omurlardan çıkan ve vücut ile beyin arasındaki elektriksel iletimi sağlayan kafa çiftleri, sinirler omurlara bağlıdır ve bunlardan birinin yaralanması hasta için felç, görme kaybı ve hatta ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Doktor ve hastanın birlikte vereceği bu kararda, hastanın 18 yaşından büyük olması (kendisinin onay verebilmesi için), 18 yaşından küçük olan hastalarda ise birinci derece yakınlarından mutlaka yasal olarak izin alınması gerekmektedir. Hastaya cerrahi yöntem ayrıntılı anlatılır, riskleri açıklanır ve aydınlatılmış onam formu bir nüshası hastada kalacak şekilde okutulur, imzalatılır. 

Kist ameliyatı bulunduğu bölgeye göre riskli grupta olanlar ve cerrahi müdahaleye onay vermeyen hastalarda analjezik tedavi uygulanmakta, kist rutin aralıklarla takip amaçlı MR ile görüntülenmektedir. Analjeziklerin vücuda bağımlılık yaptığı düşünülürse bitkisel tedaviye yönelinmeli, kişinin böylece ilaçlarla karaciğer ve böbrek harabiyeti de en aza indirilmeye çalışılır. Bitkisel olarak ağrı kesici özelliği bulunan çaylar, yiyecekler ve ağrılı bölgeye bitkisel merhemler iyi gelecektir. 

Omurilikte Kist Ameliyatı Riskleri

Kistin bulunduğu bölge, sinirlere yakınlığı ya da sinirin yoğun bulunduğu yere göre risk değişkenlik göstermektedir. Boyun omurları civarında bulunan kistlerde genelde tehlikeli olduğundan dolayı bir müdahale yapılamamaktadır. Omurganın bölümleri göz önüne alındığında, lomber bölgede karşımıza çıkan kistler, yaşamsal kaliteyi etkilediği ve hasta için hayati tehlike arz ettiği durumlarda alına bilinmektedir. 

Tehlikeli bölgede bulunan kistler için hastaya ameliyat riski anlatıldıktan sonra hasta hala onay veriyorsa ameliyata alınabilir. Fakat doktorlar bu tür bir ameliyatı uygun görmedikleri taktirde hastaya cerrahi müdahaleden bile bahsetmek istemezler. 

Omurilik Kist Çeşitleri ve Ameliyatla Çıkarılması

Kist çeşidi Syringomyeli ve hidromiyeli olarak 2 tanedir. Sirinks, omurganın genişlemesi anlamındadır ve bu durum 2 yolla karşımıza çıkmaktadır. 

Kistler, mikrocerrahi dediğimiz yöntemle bulunduğu yerden çıkartılır. Hasta serviste yaklaşık 25 gün kadar takip edilir ve nörolojik fonksiyonları düzeldiği gözlemlendiğinde taburcu edilebilir. Taburculuk sonrasında kontrole çağrılan hastada yapılan incelemelerde ve nörolojik muayenelerde 3 ay sonrasında hastanın herhangi bir kist etkisi kalmadıysa eski yaşamına döndüğü gözlemlenmiştir. 

Mikrocerrahi ile uygulanan cerrahi yöntemler:

 • Hemilaminectomy: Omurga yaprağının kesilerek kısmen çıkartılması durumudur.  
 • Flavektomy: Omurların yan tarafının çıkarılması durumudur. 
 • Kistektomi: Yukarıdaki işlemler gerçekleştirildikten sonra ulaşılan kistin kesesiyle beraber alınmasıdır. 

Noroloji ve beyin cerrahi ameliyatlarında kullanılan ve mikronluk, dikkat gerektiren mikrocerrahi yöntemi, özel sistem ameliyatlardır ve doktorun tecrübesi önemlidir.


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Toplam 1 oy, ortalama: 4,00 en fazla 5)
Loading...
Yorum ekle