Pineal Kist Nedir? Beynin Hangi Bölgesinde Bulunur? Etkileri

Pineal gland, beynin arka kısmında, yaklaşık bir mercimek büyüklüğüne sahip bir anatomik yapıya sahiptir. Hormon salgılamaya yarayan bu organ, böbrek gibi en çok kanlanan organlardan biridir.

Pineal Gland Kisti

Pineal gland, beynin arka bölgelerinde bulunan hormonal bez olarak bilinmektedir. En az böbrek organımız kadar kanlanmaktadır. Her organ gibi pineal gland’da da kist olabilmektedir. Pineal kist, hormon bezi üzerinde çıkmasından dolayı salgıladığı hormonlarda dengesizlikler oluşacak, beynin sıvı dolaşımına engel olabilmekte ve akabinde hidrosefali ortaya çıkabilmektedir.

Beyin içerisinde bulunan pineal bez, seratonin ve melatonin hormonlarını salgılamaktadır. Seratonin hormonu, uyku düzenini sağlayan, vücut ısısının ayarlanması ve damarların etrafındaki kasların kasılmasına yardımcı olan bir hormondur. Melatonin hormonu ise; üreme evresini düzenleyen bir hormondur. Pineal bez ile salgılanan hormonlar göz önüne alındığında vücutta hormonal olarak düzensizlikler oraya çıkacak, kişi çok uyuyacak ya da uykusuzluk yaşayacak, cinsel yaşamında sorunlar ortaya çıkacaktır. 

Gland bez üzerinde çıkan kistlerden dolayı yaşanan hormona bozukluklarda dahiliye ve endokrin doktorları farkına varıp detaylı incelemeler yaparlar. 

Pineal Gland Kisti Belirtileri 

Pineal kist boyutu 0,5 mm’lik çapa kadar herhangi bir belirti vermeyebilir iken, bu boyutun üzerine çıktığında belirtiler görülmeye başlar. Bebeklik döneminde gelişen pineal kist belirtileri fark edilmeyebilir. Çocukluk ve erişkin dönemde gelişen kistlerde ise belirtiler şöyledir:

  • Şiddetli baş ağrısı
  • Uyku bozuklukları
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • Gözlerde ışığa duyarlılık
  • Görme bozuklukları: Bulanık görme, çift görme, göze perde inme hissi
  • Epilepsi nöbetleri
  • Hidrosefali : Pineal kist 0,5 mm çapında bir büyüklüğe erişmeden bir belirti vermez iken, bu ölçünün üzerine çıktığı zaman belirtiler görülmeye başlar ve en önemli komplikasyonu ise hidrosefalidir. Beynin beslenmesi ve beslenme sonucu ortaya çıkan atıkları uzaklaştırılması bir sıvı ile yapılır ve bu dolaşımın tıkanması ile beyin çevresinde sıvı birikmesi durumuna hidrosefali adı verilmektedir. 
  • Diğer bir belirti de psikiyatrik problemlerdir. Kişinin hem uyku düzeninin bozulması hem de yaşadığı hormonal bozukluk psikolojik olarak kişinin huzursuz, kaygılı ve güvensiz hissetmesine neden olacaktır. Psikiyatrik olarak rahatsızlık duyan hastalar ilk başta psikiyatri hekimine başvurabilirler ve bu kanal aracılığıyla da pineal kist saptanabilir. 

Pineal Bezde Kist Tedavisi

Bezde kist tedavisi, hastaneye belirtilerle başvurmuş kişilere yapılan görüntüleme ve ayrıntılı kan hormon testleri ile belirlenir. Hormon bezinde oluşmuş bir kist olması nedeniyle kan hormon sevilerinde anormallikler tespit edilecektir. Yapılan ayrıntılı Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans görüntülemeleri ile pineal gland bezi üzerindeki kist çapı radyoloji uzmanları tarafından saptanır ve rapor haline getirilir. 

Hastanın takibini yapan doktor tarafından yapılan incelemelerde 0,5 mm çaptan büyük olan kistler için hidrosefali durumu yok ise semptomatik tedavi verilerek kistin boyutu periyodik aralıklarla MR çekimi yapılarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Hidrosefali gelişmiş hastalarda ise, hastanın acil olarak Beyin Cerrahi bölümüne sevki gerçekleştirilir ve gland bezi üzerindeki kistin çıkarılması işlemi yapılmalı, beyinde biriken sıvının hayati tehlike oluşturan kısmı drenaj yöntemi ile boşaltılmalıdır. 

Beyin cerrahi tarafından gerçekleştirilen kistin çıkarılması operasyonundan önce dikkatli MR çekimleri yapılmalı ve yeri, çapı saptanmalıdır. Ameliyat öncesinde hasta ameliyata hazırlanır ve yapılan tüm tetkikler dosyasıyla birlikte ameliyathaneye gönderilir. 

Pineal Kist Baş Ağrısı

Yapılan araştırmalar sonucunda, acile baş ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda öykü dinlendikten sonra çocuklarda ve erişkinlerde hormonal bulguya rastlandığı anda MR görüntülemesi yapılmış ve kiste rastlanmıştır. İstatistik veriler gösteriyor ki kadınlarda kiste daha çok rastlanmıştır. 

Kistin baş ağrısı yapması, vücuttaki hormonal dengenin bozulmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kist beyinde su toplanmasına neden olmadığı sürece cerrahi işleme gerek duyulmamaktadır. Hormon bozukluklarında ise detaylı kan tahlilleri yapılıp, hormon yüksekliğinde baskılayıcı, düşüklüğünde ise yeteri kadar vücutta yerine koymak için tedaviye başlanmalıdır. 

Çocukluk döneminde önemsenmeyen baş ağrıları, gerekli tetkiklerin yaptırılmaması ileri dönemde ergenliğe girerken sorun teşkil edebilir. Kızlarda regly döneminde gecikme ya da olmaması, sesin incelmemesi, göğüslerde ve kalçalarda değişikliklerin görülmemesi ile uzun zaman sonra fark edilebilir. Erkeklerde ise yine aynı fiziksel özelliklerin görülmemesi, baş ağrısının önemsenmemesinden ileri gelecektir. 


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Toplam 1 oy, ortalama: 5,00 en fazla 5)
Loading...
Yorum ekle